Privacyverklaring

Hieronder vindt je de privacyverklaring van BodyDevelopment. Op deze pagina leggen wij je uit hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, met welk doel we die gebruiken en met wie we ze delen. Indien je vragen hebt aangaande dit beleid kun je contact met ons opnemen via info@bodydevelopment.nl.

Welke (persoons)gegevens verwerkt BodyDevelopment?

Deze (persoons)gegevens verwerkt BodyDevelopment wanneer je een overeenkomst met ons aangaat en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Aankoop- en betaalgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Logingegevens (deze verstrek je door het aanmaken van een account op onze website)
 • IP-adres

Welke gevoelige (persoons)gegevens verwerkt BodyDevelopment?

Zodra je een overeenkomst met ons aangaat en daarmee een persoonlijk programma bij ons start, zullen we je vragen om een aanmeldingsformulier in te vullen. Gedurende het programma vul je regelmatig een evaluatieformulier in. De gegevens op die formulieren hebben wij enkel en alleen nodig om jouw persoonlijke programma op maat te maken en samen met jou de vooruitgang te meten. Deze gevoelige (persoons)gegevens verwerkt BodyDevelopment wanneer je een overeenkomst met ons aangaat en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Biometrische gegevens
 • Gezondheid

Voor welke doeleinden worden deze (persoons)gegevens verwerkt?

Deze (persoons)gegevens hebben wij nodig om:

 • Jouw betaling af te handelen (bestelling in ontvangst nemen, betaling afhandelen en de factuur verwerken);
 • Een overeenkomst af te sluiten en onze diensten te kunnen verlenen;
 • Contact met je op te kunnen nemen (indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren);
 • Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website;
 • Een nieuwsbrief te kunnen verzenden;

Hoe lang worden deze (persoons)gegevens bewaard?

BodyDevelopment bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als je een vraag hebt over de bewaartermijn van jouw gegevens kun je altijd contact met ons opnemen via info@bodydevelopment.nl.

Derde partijen en persoonsgegevens

We zullen je (persoons)gegevens nooit verkopen aan derden. Wij delen alleen gegevens met derden wanneer dat ons wettelijk verplicht wordt of wanneer het nodig is om onze diensten aan jou te leveren tijdens de overeenkomst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hieronder valt bijvoorbeeld onze web- en email hostingpartij.

Beveiliging

Toegang tot (persoons)gegevens is afgeschermd en alleen de twee eigenaren van BodyDevelopment, die persoonsgegevens nodig hebben om hun functie te verrichten, krijgen toegang tot persoonsgegevens. BodyDevelopment neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BodyDevelopment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Je kunt dit certificaat herkennen aan een aantal onderdelen in de url-balk. Waaronder het slotje en https://. Heb je vragen over hoe we jou gegevens beveiligen? Neem dan contact met ons op via info@bodydevelopment.nl.

Inzagerecht en klachtrecht

Je hebt het recht om jouw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Tevens heb je het recht om je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door BodyDevelopment. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat je bij ons een verzoek in kan dienen om jouw gegevens (via een computerbestand) naar jou of een door jou aan te wijzen organisatie toe te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je gegevens kun je sturen naar info@bodydevelopment.nl. Tevens kun je een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens sturen naar bovenstaand emailadres. Volgens de AVG-wetgeving ontvang je binnen 1 maand bericht. BodyDevelopment streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 14 dagen, op je verzoek reageren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

BodyDevelopment gebruikt cookies om de website te laten functioneren en om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Bij het bezoeken van onze website vragen we je om toestemming voor het plaatsen van cookies. Via de internetinstellingen van je browser kun je jouw browsegegevens (waaronder cookies) wissen. In ons cookiebeleid kun je hier meer over lezen.

 

De privacyverklaring kan worden aangepast. Deze pagina bestaat altijd uit de laatste versie.
Laatste aanpassing: 1 januari 2019